Hội liên hiệp phụ nữ Nghi Thu sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đăng ngày 13/09/2018

Chiều ngày 13/9, Hội liên hiệp phụ nữ phường Nghi Thu sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

th

2 năm rưỡi qua, Hội phụ nữ phường Nghi Thu đã triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết đã đề ra. Nội dung hoạt động, hình thức sinh hoạt không ngừng đổi mới. Chị em đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Cuộc vận động ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương, xây dựng tổ tiết kiệm để giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và xây dựng tổ chức hội vững mạnh; Tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

th2

th1

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong thời gian qua, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó chú trọng vào việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh xuất sắc và nâng cao trình độ mọi mặt cũng như đời sống cho chị em phụ nữ; đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Hữu Lương – Ngọc Ánh