Đoàn An Điều Dưỡng 40 Cửa Hội tiếp nhận cách ly 418 công dân từ nước ngoài về

Đăng ngày 23/03/2020

Vừa qua, đoàn An Điều Dưỡng 40 Cửa Hội – Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở y tế Nghệ An, Bệnh viện Quân y 4, Trung tâm Y tế và các cơ quan chức năng Thị xã Cửa Lò tiếp nhận 418 công dân về cách ly tại đơn vị.