Đảng bộ Nghi Hải: Cần ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế du lịch

Đăng ngày 09/01/2019

Cần phải tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển du lịch dịch vụ, đặc biệt là chú trọng thực hiện đề án xây dựng HTX trong thời gian tới để phát triển một cách bền vững là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thị ủy – Nguyễn Nam Đình, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của phường Nghi Hải tổ chức sáng ngày 9/1/2019.

tk

tk1

tk2

Năm qua, đảng bộ Nghi Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tăng trưởng, phát triển khá, với tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 750 tỷ đồng, trong đó dịch vụ ước đạt trên 287 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 1,260 tỷ đồng, tăng so với năm 2017 trên 21,2%, an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày một lớn mạnh.

tk3

tk6

Bên cạnh đánh giá những kết quả nổi bật trong năm 2018, hội nghị đã thảo luận và đề ra 5 nhiệm vụ thực hiện cho năm 2019, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và đào tạo nghề cho người lao động.

Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Nghi Hải đạt được trong năm 2018, đ/c Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã mong muốn trong thời gian tới Nghi Hải cần phải tập trung phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển du lịch dịch vụ, đặc biệt là chú trọng thực hiện đề án xây dựng HTX. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, để Nghi Hải phát triển xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương.

tk4

tk5

Dịp này, Đảng bộ phường Nghi Hải đã khen thưởng cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý