Cửa Lò phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng (phát sóng NTV ngày 02/04/2019)

Đăng ngày 08/04/2019

Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào luyện tập, thi đấu thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã phát triển rộng rãi, thu hút nhiều lứa tuổi, thành phần tham gia.