Cửa Lò niêm yết công khai giá dịch vụ du lịch

Đăng ngày 19/04/2017

Để quản lý chặt chẽ kinh doanh dịch vụ, du lịch, tránh việc lợi dụng thời điểm du khách đến đông để nâng ép giá, đảm bảo văn minh trong hoạt động kinh doanh của một đô thị du lịch biển, UBND thị xãCửa Lò đã ban hành chỉ thị số 04 yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm một số nội dung.

ps-giao-dan-lam-kinh-te-00_31_28_09-still052

Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã  kiểm tra hoạt động ở các nhà hàng ven biển

Thị xã yêu cầu các phòng ban ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật về điều chỉnh giá, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết; Có biện pháp đảm bảo đủ nguồn hàng thiết yếu để không xẩy ra tình trạng trong mùa du lịch, không xảy ra tình trạng đầu cơ, gom hàng gây sốt giá, tăng giá đột biến. Thị xã đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ phải nghiêm túc chấp hành việc niêm yết giá công khai các mặt hàng kinh doanh và được bán các mặt hàng theo giá đã được niêm yết. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về việc niêm yết giá công khai, tập trung kiểm tra việc chấp hành niêm yết tại các nhà nghỉ, đồng thời quaá triệt để các hộ kinh doanh ký cam kết không nâng giá, ép giá để du lịch Cửa Lò phát triển bền vững. Yêu cầu Đội quản lý trật tự đô thị phối hợp với phòng tài chính – kế hoạch thị xã và các phường làm du lịch kiểm tra, đôn đốc việc niêm yết công khai, tiến hành lập biên bản vi phạm để xử phạt hành chính nếu có trường hợp cố tình vi phạm…

 Đàm Hiền