Công ty CP Thủy sản Nghệ An và sản phẩm Nước mắm Cửa Hội (phát sóng NTV ngày 06/11/2018)

Đăng ngày 07/11/2018

Trong phóng sự “Cửa Lò xây dựng thương hiệu nước mắm Tân Hội” do Đài TT – TH Cửa Lò thực hiện và phát sóng trong chương trình Trang truyền hình địa phương trên Đài PT – TH Nghệ An ngày 06/09/2017, do nắm  bắt thông tin thiếu chính xác  dẫn đến có một số sai sót. Sau khi phát hiện sự việc Đài TT-TH Cửa Lò đã rút lại và điều chỉnh nội dung đã đăng tải trên các phương tiện trước đó. Đồng thời có buổi làm việc trực tiếp với Doanh nghiệp để cáo lỗi và tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh cải chính. Nội dung văn bản cải chính chi tiết đã được đăng tải  trên Trang thông tin điện tử Cửa Lò: Cualo.vn, facebook Truyen Hinh Cưa Lo.