Cần phát huy và nhân rộng mô hình, điển hình Dân vận khéo

Đăng ngày 06/02/2019

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Thường vụ Thị uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong 3 năm 2015- 2018, các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, ban, ngành, trường học, đơn vị trên địa bàn Thị xã đã đăng ký xây dựng 273 mô hình, trong đó có 96 mô hình cấp Thị xã và 167 mô hình cấp cơ sở.

h7

Đ/c Nguyễn Nam Đình trao thưởng cho cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 Trên lĩnh vực phát triển kinh tế có 60 mô hình, các mô hình đã được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ các cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời như: hỗ trợ đóng tàu công suất lớn theo Nghị định số 67/NĐ-CP, chuyển giao  các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, khai thác, chế biến thủy, hải sản…; thu nhập bình quân hàng năm của các hộ gia đình từ 70 triệu đồng/năm trở lên đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, làm giàu chính đáng của bà con nông dân. Điển hình là các mô hình “Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng và thương hiệu Làng nghề chế biến nước mắm” tại khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải; “Chuyển đổi khai thác hải sản từ vùng lộng sang vùng khơi” của gia đình Ông: Phùng Bá Thu – Khối 9, phường Nghi Thủy; “Sản xuất cây trồng cho năng suất cao trên diện tích đất bỏ hoang” của gia đình ông Nguyễn Trọng Luận ở Khối Bắc Hòa, phường Nghi Hòa…

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội đã xây dựng được 151 mô hình. Đến nay phường Nghi Hương là phường đầu tiên đạt “phường văn minh đô thị”. Tiêu biểu là các mô hình, điển hình:  “Phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng khối văn minh đô thị” ở khối Hải Trung, phường Nghi Hải; “Câu lạc bộ văn hóa cộng đồng khối Hiếu Hạp” tại khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu; “Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân khối Trung Hòa xây dựng khối đạt chuẩn đô thị văn minh” tại khối Trung Hòa – phường Nghi Hòa; “Nhóm gia đình biển” với công tác dân số KHH-GĐ tại phường Nghi Tân ; “Công tác tổ chức tiếp công dân tại Ban tiếp công dân Thị xã” tại UBND Thị xã ; Điển hình “Tổ trưởng chuyên môn giỏi” của cô: Võ Thị Cẩm – Giáo viên Trường THPT Cửa Lò …

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh xây dựng được 26 mô hình, tiêu biểu là các mô hình, điển hình: Mô hình “Công tác dân vận gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh” tại Ban chỉ huy Quân sự Thị xã; “Quản lý an ninh, trật tự du lịch và đảm bảo vệ sinh môi trường biển” tại phường Thu Thủy;  “Đơn vị văn hóa tiêu biểu, không có tệ nạn xã hội cấp tỉnh năm 2017” tại Khối Hải Bằng 2, phường Nghi Hòa; “Xây dựng lực lượng dân quân biển” của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự phường Nghi Thủy…

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị đã xây dựng được 36 mô hình, tiêu biểu là các mô hình, điển hình : “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” tại Khối 1, phường Nghi Tân;  “Vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn” tại Chi đoàn khối 4, phường Nghi Thủy…

Trong giai đoạn 2019 – 2021, các địa phương, đơn vị cần xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký và giao chỉ tiêu cho các ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo. Tiếp tục duy trì và phát triển bền vững các mô hình đã có trong giai đoạn 2015- 2018 và phấn đấu: Mỗi cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị đăng ký xây dựng được ít nhất 1 – 2 mô hình điểm “Dân vận khéo” cấp Thị xã… Đối với các phường, mỗi phường đăng ký xây dựng được 3- 5 mô hình điểm “Dân vận khéo” cấp Thị xã; Thị xã chỉ định một số tổ chức, phòng, ban, ngành, đoàn thể, các phường xây dựng một số mô hình: Xây dựng 01 mô hình kinh tế Hợp tác xã; 1- 2 mô hình khách sạn, nhà hàng văn minh hiện đại; 03 khối văn minh đô thị;  02 mô hình Tổ ANTT và vệ sinh môi trường. Xây dựng mô hình lắp đặt Camera an ninh;  01 mô hình về cải cách thủ tục hành chỉnh tiêu biểu; 01 mô hình về phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; 01 mô hình Chi bộ khối kiểu mẫu.

                               Chế Đình Sơn – Phó Ban Dân vận Thị ủy