Công văn của UBND thị xã Cửa lò về việc cấm tàu thuyền ra khơi.

Đăng ngày 13/10/2020